Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Σαδώκ

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

Υπάρχουν οκτώ άτομα στην Αγία Γραφή με το όνομα Σαδώκ

 

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

[1]  Γιος του Αχιτώβ, ο οποίος ήταν απόγονος του Ελεάζαρ, τρίτου γιου του Ααρών (Α' Χρονικών 6:50,53). Ήταν ιερέας στο παλάτι του Δαβίδ μαζί με τον Αχιμέλεχ (Β' Σαμουήλ 8:17). Ήρθε στον Δαβίδ στη Χεβρών μετά το θάνατο του βασιλιά Σαούλ (Α' Χρονικών 12:23,28). Μετά το θάνατο του Ουζά (Α' Χρονικών 13:10), ο Δαβίδ είπε στο Σαδώκ να μεταφέρουν την Κιβωτό της Διαθήκης στον τόπο όπου είχαν ετοιμάσει στην Ιερουσαλήμ (Β' Σαμουήλ 15:11-24). Ήταν πιστός στο Δαβίδ, ιδιαίτερα κατά την αποστασία του γιου του Αβεσσαλώμ, παραμένοντας στην Ιερουσαλήμ υπερασπίζοντας τα συμφέροντα του Δαβίδ. Αλλά και στο τέλος της ζωής του Δαβίδ ή πιστότητα του Σαδώκ φάνηκε περισσότερο όταν ο Αδωνίας προσπάθησε να καταλάβει το θρόνο. Με εντολή του Δαβίδ ο Σαδώκ έχρισε βασιλιά το Σολομώντα στη Γιών (Α' Βασιλέων 1:32,39). Ο Σολομώντας σε ανταμοιβή τον τοποθέτησε μοναδικό αρχιερέα στο Ναό, αντικαταστώντας τον Αβιάθαρ που ακολούθησε τον Αδωνία. Στο Ναό υπηρέτησε μέχρι την καταστροφή του, το 587 π.Χ. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ αναφέρεται κολακευτικά στους ιερείς απογόνους του Σαδώκ (Ιεζεκιήλ 44:15).

[2]  Γιος του Μεραϊώθ, από την οικογένεια Χελκία (Α' Χρονικών 9:11, Νεεμίας 11:11), επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ μετά την αιχμαλωσία από τους Βαβυλώνιους.

[3]  Πατέρας της Ιερουσά, γυναίκας του βασιλιά Οζία και μητέρας του βασιλιά Ιωθάμ (Β' Βασιλέων 15:33, Β' Χρονικών 27:1).

[4]  Πρόγονος του Έσδρα (Έσδρας 7:1,2).

[5]  Γιος του Βαανά, που βοήθησε στην κατασκευή του τείχους της Ιερουσαλήμ, την εποχή του Νεεμία (Νεεμίας 3:4). Πιθανόν να είναι το ίδιο πρόσωπο με αυτό που επισφράγισαν τη διαθήκη (Νεεμίας 10:21).

[6]  Γιος του Ιμμήρ (Ιμμέρ). Μαζί επισκεύασαν τμήματα του τείχους της Ιερουσαλήμ επί Νεεμία (Νεεμίας 3:29).

[7]  Γραμματέας, ο οποίος διορίσθηκε από τον Νεεμία (Νεεμίας 13:13).

[8]  Απόγονος του Ζοροβάβελ, αναφέρεται στον γενεαλογικό κατάλογο του Ιησού Χριστού (Ματθαίος 1:14).

 

 

Home | Site Map | E-mail