Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Αζαήλ

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

 

 

[το όνομά του σημαίνει "επί τον οποίο ο Θεός επιβλέπει"]

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

Δυνατός βασιλιάς της Συρίας (886-840 π.Χ.), χρησιμοποιήθηκε από το Θεό για να τιμωρήσει σκληρά το λαό Ισραήλ κατά την περίοδο της βασιλείας των Ιωράμ, Ιηού και Ιωάχαζ. Η αναρρίχηση του Αζαήλ στο θρόνο της Συρίας αποκαλύφθηκε από το Θεό στον προφήτη Ηλία, ο οποίος και τον έχρισε (Α' Βασιλέων 19:15). Μετά από τις νίκες του κατά των βασιλιάδων Ιωράμ (Β' Βασιλέων 8:28,29), Ιηού (Β' Βασιλέων 10:32,33) και Ιωάχαζ (Β' Βασιλέων 13:3,22), ολοκληρώθηκε η τιμωρία του Θεού σε όλους εκείνους που οδήγησαν το λαό να προσκυνήσει το Βάαλ.

Ο Αζαήλ υπηρετούσε στην αυλή του βασιλιά Βεν-αδάδ, όταν τον έστειλε στον προφήτη Ελισαίο (Ελισσαιέ), στη Δαμασκό, για να πληροφορεί το αποτέλεσμα της ασθένειας από την οποία υπέφερε αρκετό καιρό (Β' Βασιλέων 8:7-15). Τότε έμαθε πως θα βασιλεύσει αντί του Βεν-αδάδ και ότι θα φέρει πολλές καταστροφές στους Ισραηλίτες. Όταν επέστρεψε ο Αζαήλ έπνιξε τον Βεν-αδάδ με βρεγμένο σεντόνι κατέλαβε την εξουσία και επί των ημερών του εκπληρώθηκαν όλες οι προφητείες του Ελισαίου κατά των Ισραηλιτών (Β' Βασιλέων 8:15,28, 10:32, 12:17, 13:3,7, Β' Χρονικών 22:5).

Ασσυριακές επιγραφές που βρέθηκαν και αναφέρονταν στον Αζαήλ ως αντίπαλο του βασιλιά της Ασσυρίας Σαλαμανασάρ Γ' (Β' Βασιλέων 17:3), τον εμφανίζουν ως ψυχρό εκτελεστή του προκατόχου του.

 

 

Home | Site Map | E-mail