Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Ιωάς

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

Υπάρχουν οκτώ άτομα στην Αγία Γραφή με το όνομα Ιωάς

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

[το όνομά του σημαίνει "ο Κύριος έδωσε"]

[1]  Ο όγδοος βασιλιάς του βασιλείου του Ιούδα, γιος του Οχοζία και της Σιβιά (Β' Βασιλέων 11:2, 12:2, Β' Χρονικών 24:1). Η θεία του Ιωσαβεέ (Ιωσεβά) κατόρθωσε να τον σώσει από τη δολοφονία που σχεδίαζε η γιαγιά του Γοθολία για όλο το βασιλικό σπέρμα (Β' Βασιλέων 12:1,2). Στην ηλικία των 7 ετών, ως μόνος εναπομείναντος από τους απογόνους του Σολομώντα, χρίστηκε βασιλιάς στο Ναό, από τον αρχιερέα Ιωδαέ (Ιεωϊαδά). Όταν ο Ιωδαέ έκρινε πως ήταν ο καιρός κατάλληλος για την ανατροπή της Γοθολίας, η οποία είχε καταλάβει το θρόνο, κατόρθωσε να εξασφαλίσει την υποστήριξη των σωματοφυλάκων. Ακούγοντας η Γοθολία μέσα απ' το Ναό τις επευφημίες του λαού προς τον νεαρό Ιωσία, τον οποίο έχριε βασιλιά, έτρεξε στο Ναό, όπου συνελήφθηκε και θανατώθηκε. Έτσι ο Ιωάς έγινε βασιλιάς του Ιούδα, την εποχή που βασιλιάς στον Ισραήλ ήταν ο Ιηού (Β' Βασιλέων 12:2). Κυβέρνησε με σοφία και σύνεση όσο καιρό ζούσε ο Ιωδαέ, επισκευάζοντας τα χαλάσματα του Ναού και επιβάλλοντας μερικές λατρευτικές μεταρρυθμίσεις ως προς τις θυσίες και τις προσφορές (Β' Βασιλέων 12:5-17, Β' Χρονικών 24:4-14). Μετά το θάνατο όμως του Ιωδαέ, παραμέλησε το Νόμο του Θεού, έδωσε τόπο στην ειδωλολατρία με αποτέλεσμα ο Κύριος να στραφεί εναντίον του. Οι προφήτες είχαν προειδοποιήσει για την καταστροφή που θα ερχόταν, όμως ο Ιωάς τους θανάτωσε, μεταξύ αυτών ήταν και ο Ζαχαρίας, γιος του Ιωδαέ (Β' Χρονικών 24:17-26).

Ακολούθησε η υποδούλωση από τον Αζαήλ, βασιλιά της Συρίας, ο οποίος έφτασε μέχρι την Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλέων 12:18,19, Β' Χρονικών 24:23,24). Ο Ιωάς μάζεψε όλα τα αφιερώματα των προγόνων του, το χρυσό που βρισκόταν στο Ναό του Θεού και στα ανάκτορα, και τα έδωσε στον Αζαήλ, ο οποίος μετά έφυγε από την Ιερουσαλήμ. Τελικά ο Ιωάς δολοφονήθηκε μετά από συνωμοσία των δούλων του, όταν βρισκόταν βαριά τραυματισμένος στο κρεβάτι του, ως τιμωρία για το θάνατο του γιου του Ιωδαέ, Ζαχαρία (Β' Χρονικών 24:25). Τον έθαψαν μαζί με τους προγόνους του στην πόλη Δαβίδ (Β' Βασιλέων 12:20-22), όχι όμως στους βασιλικούς τάφους (Β' Χρονικών 24:25). Βασίλευσε για 40 χρόνια στην Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλέων 12:1) και στο θρόνο τον διαδέχθηκε ο γιος του Αμασίας (Β' Βασιλέων 12:21, Β' Χρονικών 24:27).

[2]  Γιος και διάδοχος του Ιωάχαζ, βασιλιάς του βασιλείου του Ισραήλ για 16 χρόνια, ανέβηκε στο θρόνο το τριακοστό έτος της βασιλείας του Ιωάς στον Ιούδα (Β' Βασιλέων 13:10). Έπραξε "πονηρά ενώπιον του Κυρίου" (Β' Βασιλέων 13:11). Όταν ο Ιωάς άκουσε ότι αρρώστησε ο προφήτης Ελισαίος (Ελισσαιέ), έτρεξε σ' αυτόν και έκλαψε στο προσκέφαλο του (Β' Βασιλέων 13:14). Τότε ο Ελισσαιέ υποσχέθηκε ότι ο λαός του Ισραήλ θα νικούσε τους Σύριους. Η υπόσχεση αυτή εκπληρώθηκε με τρεις νίκες επί του βασιλιά της Συρίας, με τις οποίες ξαναπήρε τις πόλεις του Ισραήλ (Β' Βασιλέων 13:14-19).

Οι επιτυχίες του Ιωάς προκάλεσαν τη ζήλια του Αμασία, βασιλιά του βασιλείου του Ιούδα, ο οποίος ζήτησε να αναμετρηθεί μαζί του. Ο Ιωάς του απάντησε με την παραβολή του αγκαθιού και του κέδρου (Β' Χρονικών 25:18). Ο Αμασίας επέμενε, και στον πόλεμο που ακολούθησε ο Ιωάς τον νίκησε. Μετά τη νίκη του αυτή στη Βαιθ-σεμές, προχώρησε στην Ιερουσαλήμ, γκρέμισε τα τείχη της και πήρε τα πολύτιμα σκεύη του Ναού του Θεού και του παλατιού, μεταφέροντάς τα στην πρωτεύουσά του Σαμάρεια (Β' Χρονικών 25:17-24). Ο Ιωάς μετά από τη νίκη αυτή, πέθανε "εν ειρήνη" και τάφηκε μαζί με τους βασιλιάδες του Ισραήλ στη Σαμάρεια (Β' Βασιλέων 13:13, 14:8-16). Βασίλευσε για 16 χρόνια στη Σαμάρεια και στο θρόνο τον διαδέχθηκε ο γιος του Ιεροβοάμ Β' (Β' Βασιλέων 13:13).

[3]  Πατέρας του Γεδεών, απ' τη συγγένεια Αβιέζερ, της φυλής Μανασσή (Κριτές 6:11,15). Πρέπει να ήταν εύπορος καθώς αναφέρεται ότι ο γιος του Γεδεών πήρε δέκα από τους δούλους του (Κριτές 6:27). Στην αρχή λάτρευε το Βάαλ, αργότερα όμως αφού ο Γεδεών κατέστρεψε το ειδωλολατρικό θυσιαστήριο, εγκατέλειψε τη λατρεία των ειδώλων και άρχισε να λατρεύει τον αληθινό Θεό (Κριτές 6:25-32).

[4]  Γιος και αξιωματούχος του βασιλιά Αχαάβ, ο οποίος Αχαάβ φυλάκισε τον προφήτη Μιχαΐα (Α' Βασιλέων 22:26, Β' Χρονικών 18:25).

[5]  Απόγονος του Ιούδα, από την συγγένεια Σηλά (Α' Χρονικών 4:21,22).

[6]  Γιος του Βεχέρ, απόγονος του Βενιαμίν, αρχηγός οικογένειας και αξιόλογος πολεμιστής (Α' Χρονικών 7:8).

[7]  Απόγονος του Βενιαμίν, ένας από αυτούς που ήρθαν στη Σικλάγ για να βοηθήσουν το Δαβίδ, όταν τον καταδίωκε ο Σαούλ (Α' Χρονικών 12:3).

[8]  Ένας από τους διαχειριστές (επιστάτης) της περιουσίας του βασιλιά Δαβίδ, επί των ελαιοαποθηκών (Α' Χρονικών 27:28,31).

 

 

Home | Site Map | E-mail