Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Σαλλούμ

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

Υπάρχουν δεκατέσσερα άτομα στην Αγία Γραφή με το όνομα Σαλλούμ

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

[1]  Ο δέκατος έκτος βασιλιάς του Ισραήλ, γιος του Ιαβείς (Ιαβίς). Ο Σαλλούμ συνωμότησε κατά του Ζαχαρία, γιου του Ιεροβοάμ Β', τον οποίο και σκότωσε. Έτσι επανέφερε στο θρόνο του βασιλείου του Ισραήλ τη δυναστεία του Ιηού, όπως είχε πει ο Κύριος (Β' Βασιλέων 15:12). Βασίλευσε μόνο επί ένα μήνα στη Σαμάρεια, αφού ανατράπηκε από το Μεναήμ (Μεναχήμ), ο οποίος και τον σκότωσε (Β' Βασιλέων 15:10-15).

[2]  Γιος του Τικβά, εγγονός του Αράς και σύζυγος της προφήτισσας Όλδας (Χούλδα), ιματιοφύλακας (Β' Βασιλέων 22:14, Β' Χρονικών 34:22), επί των ημερών του βασιλιά Ιωσία. Πιθανόν να είναι το ίδιο πρόσωπο που αναφέρεται ως θείος του προφήτη Ιερεμία (Ιερεμίας 32:7).

[3]  Γιος του Σισαμαΐ και πατέρας του Ιεκαμία, απόγονος του Σησάν (Σεσάν) από τη φυλή Ιούδα (Α' Χρονικών 2:40,41).

[4]  Βασιλιάς του Ιούδα, ο τέταρτος γιος του Ιωσία (Α' Χρονικών 3:15, Ιερεμίας 22:11). Είναι γνωστότερος σαν Ιωάχαζ (Β' Βασιλέων 23:30-34, Β' Χρονικών 36:1).

[5]  Γιος του Σαούλ, και εγγονός του Συμεών (Α' Χρονικών 4:25 με Γένεση 46:10, Έξοδος 6:15, Αριθμοί 26:12,13).

[6]  Αρχιερέας, γιος του Σαδώκ και πατέρας του Χελκία (Α' Χρονικών 6:12,13 ή 5:37,38), πρόγονος του Έσδρα (Έσδρας 7:1,2). Πρόκειται για το ίδιο άτομο που αναφέρεται ως Μεσουλλάμ στο Α' Χρονικών 9:11 και Νεεμίας 11:11.

[7]  Ο νεώτερος γιος του Νεφθαλί (Α' Χρονικών 7:13), ονομάζεται και Σιλλήμ (Γένεση 46:24).

[8]  Γιος του Κορέ (Α' Χρονικών 9:19), επιστάτης στους θυρωρούς του Ναού, επί των ημερών του Δαβίδ (Α' Χρονικών 9:17,19,31). Ίσως να είναι το ίδιο πρόσωπο που αναφέρεται στο Έσδρας 2:42, 10:24 και Νεεμίας 7:45, ως ένας από τους Ισραηλίτες που επέστρεψαν από την αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα. Πιθανόν να ήταν ο πατέρας του Μαασία (Μαασεΐα, Ιερεμίας 35:4).

[9]  Πατέρας του Εζεκία, ο οποίος έγινε άρχοντας της οικογένειας Εφραΐμ (Β' Χρονικών 28:12).

[10]  Λευίτης, θυρωρός στο Ναού του Θεού, ο οποίος κατόπιν υποδείξεως του Έσδρα χώρισε την ξένη (ειδωλολάτρισσα) γυναίκα που είχε παντρευτεί κατά την περίοδο της αιχμαλωσίας στη Βαβυλώνα (Έσδρας 10:24).

[11]  Γιος του Βανί (Βινουί), ο οποίος κατόπιν υποδείξεως του Έσδρα χώρισε την ξένη (ειδωλολάτρισσα) γυναίκα που είχε παντρευτεί κατά την περίοδο της αιχμαλωσίας στη Βαβυλώνα (Έσδρας 10:42).

[12]  Γιος του Αλλωής (Αλλωχής), άρχοντας της μισής περιοχής της Ιερουσαλήμ, ο οποίος με τις κόρες του βοήθησε στην επισκευή των τειχών της πόλης (Νεεμίας 3:12), το 445 π.Χ.

[13]  Θείος του προφήτη Ιερεμία (Ιερεμίας 32:7). Πιθανόν το ίδιο άτομο με το [2].

[14]  Πατέρας του Μαασία (Μαασεΐα, Ιερεμίας 35:4). Ίσως το ίδιο πρόσωπο με το [8].

 

 

Home | Site Map | E-mail