Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Σεμαΐας

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

Υπάρχουν είκοσι έξη άτομα στην Αγία Γραφή με το όνομα Σεμαΐας

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

[το όνομά του σημαίνει "ο Κύριος άκουσε"]

[1]  Προφήτης, ο οποίος απαγόρευσε στον Ροβοάμ, βασιλιά του Ιούδα, να πολεμήσει εναντίον του βασιλείου του Ισραήλ προς βορά (Α' Βασιλέων 12:22-24, Β' Χρονικών 11:2-4). Αργότερα ο Σεμαΐας έγραψε βιβλίο με τη βιογραφία του Ροβοάμ, η οποία όμως πρέπει να χάθηκε (Β' Χρονικών 12:15).

[2]  Απόγονος του Δαβίδ, αναφέρεται στο Μεσσιανικό γενεαλογικό κατάλογο (Α' Χρονικών 3:22).

[3]  Αρχηγός πατριάς (συγγένειας) από τη φυλή Συμεών (Α' Χρονικών 4:37,38).

[4]  Από τη φυλή Ρουβήν, γιος του Ιωήλ (Α' Χρονικών 5:4). Πιθανόν το ίδιο πρόσωπο με το Σεμά που αναφέρεται στο εδ. 5.

[5]  Απόγονος του Μεραρί, γιος του Ασσούβ (Χασούβ), λευίτης επί των ημερών του Νεεμία, ο οποίος κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ (Α' Χρονικών 9:14, Νεεμίας 12:18).

[6]  Λευίτης, γιος του Γαλάλ (Γαλαάλ), ο οποίος αναφέρεται μεταξύ των πρώτων Ισραηλιτών που επέστρεψαν από την αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα (Α' Χρονικών 9:16). Αναφέρεται και με το όνομα Σαμουά (Νεεμίας 11:17).

[7]  Αρχηγός των λευιτών, από τη συγγένεια (απογόνους) Ελισαφάν, επί ημερών Δαβίδ (Α' Χρονικών 15:8,11).

[8]  Λευίτης, γιος του Ναθαναήλ, γραμματέας επί των ημερών του Δαβίδ, ο οποίος κατέγραψε τις διαιρέσεις των ιερέων (Α' Χρονικών 24:6).

[9]  Πρωτότοκος γιος του Ωβήδ-εδώμ και πατέρας πυλωρών (θυρωρών) του Ναού του Θεού, επί των ημερών του Δαβίδ (Α' Χρονικών 26:4,6,7).

[10]  Λευίτης, τον οποίο ο βασιλιάς Ιωσαφάτ έστειλε να διδάξει το Νόμο του Κυρίου στις πόλεις του Ιούδα (Β' Χρονικών 17:7-9).

[11]  Ένας από τους λευίτες που καθάρισαν το Ναό του Θεού επί των ημερών του Εζεκία (Β' Χρονικών 29:14,15).

[12]  Λευίτης, επιστάτης επί των αφιερωμάτων και επί των διανομών των προσφορών στους ιερείς, επί Εζεκία (Β' Χρονικών 31:14,15). Οι ιερείς και οι λευίτες συντηρούνταν κυρίως από τις προσφορές και τα αφιερώματα του λαού.

[13]  Άρχοντας των λευιτών, επί των ημερών του Ιωσία, ο οποίος πρόσφερε θυσίες κατά το Πάσχα (Β' Χρονικών 35:9).

[14]  Άρχοντας των λευιτών από τη συγγένεια του Αδωνικάμ, ο οποίος επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ μαζί με τον Έσδρα, μετά την αιχμαλωσία των Ισραηλιτών στη Βαβυλώνα (Έσδρας 8:13).

[15]  Ένας από τους απεσταλμένους του Έσδρα προς τον άρχοντα Ιδδώ, για να του ζητήσουν να στείλει λειτουργούς για το Ναό του Θεού (Έσδρας 8:16). Πιθανόν το ίδιο πρόσωπο με το [14].

[16]  Γιος ιερέα από τη συγγένεια Χαρήμ (Χαρίμ), ο οποίος παντρεύτηκε ξένη γυναίκα κατά την εξορία των Ισραηλιτών στη Βαβυλώνα (Έσδρας 10:21).

[17]  Ιερέας, ο οποίος παντρεύτηκε ξένη γυναίκα κατά την εξορία των Ισραηλιτών στη Βαβυλώνα (Έσδρας 10:31).

[18]  Γιος του Σεχανία, φύλακας της ανατολικής πύλης της Ιερουσαλήμ, ο οποίος βοήθησε στην επισκευή του τείχους τη πόλης (Νεεμίας 3:29).

[19]  Γιος του Δελαΐα και εγγονός του Μεεταβεήλ, ένας από εκείνους που προσπάθησαν να φοβίσουν το Νεεμία (Νεεμίας 6:10).

[20]  Ιερέας, ένας από αυτούς που επισφράγισαν τη Διαθήκη (Νεεμίας 10:8).

[21]  Ιερέας, ένας από αυτούς που επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ από τη Βαβυλώνα, μαζί με το Ζοροβάβελ (Νεεμίας 12:6).

[22]  Ιερέας και μουσικός επί εποχής Νεεμία (Νεεμίας 12:36).

[23]  Ιερέας ο οποίος συμμετείχε στον εορτασμό των εγκαινίων του τείχους της Ιερουσαλήμ (Νεεμίας 12:42). Ίσως το ίδιο πρόσωπο με το [22].

[24]  Πατέρας του προφήτη Ουρία, τον οποίο ο Ιωακείμ (Ιωακίμ) βασιλιάς του Ιούδα, σκότωσε επειδή με τους λόγους του κατέκρινε τις αμαρτίες της Ιερουσαλήμ και προφήτευσε εναντίον της (Ιερεμίας 26:20-23).

[25]  Σεμαΐας ο Νεαιλαμίτης (Νεχελαμίτης), ψευδοπροφήτης τον οποίο καταράστηκε ο Θεός, γιατί είχε στείλει επιστολή στον ιερέα Σοφονία, με την οποία συκοφαντούσε τον Ιερεμία (Ιερεμίας 29:24-32).

[26]  Πατέρας του Δελαΐα, ένας από τους άρχοντες επί των ημερών του Ιωακείμ (Ιωακίμ), ο οποίος άκουσε τα λόγια του προφήτη Ιερεμία (Ιερεμία 36:12).

 

 

Home | Site Map | E-mail