Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Σεχανίας

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

Υπάρχουν εννέα άτομα στην Αγία Γραφή με το όνομα Σεχανίας

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

[το όνομά του σημαίνει "συγκάτοικος του Θεού"]

[1]  Αρχηγός της δέκατης τάξης λευιτών, ορίσθηκε με κλήρο επί βασιλείας Δαβίδ (Α' Χρονικών 24:11). Επειδή οι ιερείς είχαν πολλαπλασιαστεί, ο Δαβίδ τους διαίρεσε δίνοντας τα 2/3 των κλήρων στους απογόνους του Ελεάζαρ και το 1/3 στους απογόνους του Ιθάμαρ, γιου του Ααρών (Α' Χρονικών 24:1-4).

[2]  Ιερέας επί βασιλείας Εζεκία, για την υπηρεσία της διανομής των προσφορών στις πόλεις των ιερέων (Β' Χρονικών 31:15). Οι ιερείς συντηρούνταν κυρίως από τις προσφορές και τα αφιερώματα του λαού.

[3]  Ένας από τους απογόνους του Ζοροβάβελ, απόγονος του Δαβίδ και αρχηγός συγγένειας. Είχε έξη γιους (Α' Χρονικών 3:21,22).

[4]  Απόγονος του Φαρώς, του οποίου ο απόγονος Ζαχαρίας επέστρεψε μαζί με τον Έσδρα από τη Βαβυλώνα στην Ιερουσαλήμ, με 150 άντρες (Έσδρας 8:2,3).

[5]  Γιος του Ιααζιήλ, ο οποίος επέστρεψε μαζί με τον Έσδρα από τη Βαβυλώνα στην Ιερουσαλήμ, με 300 άντρες (Έσδρας 8:5).

[6]  Γιος του Ιεχιήλ, απόγονος του Ελάμ, ο οποίος πρώτος ομολόγησε στον Έσδρα εκ μέρους του λαού ότι είχαν παντρευτεί ξένες (ειδωλολάτρισσες) γυναίκες, και ο οποίος πρότεινε να δώσουν υπόσχεση στο Θεό, για να τις διώξουν μαζί με τα παιδιά τους (Έσδρας 10:2-4).

[7]  Πατέρας του Σεμαΐα, φύλακα της ανατολικής πύλης της Ιερουσαλήμ, ο οποίος βοήθησε στην επισκευή του τείχους τη πόλης (Νεεμίας 3:29).

[8]  Γιος του Αράχ, πεθερός του Τωβία, εχθρού του Νεεμία την εποχή της ανοικοδόμησης του τείχους της Ιερουσαλήμ (Νεεμίας 6:18,19).

[9]  Ένας από τους αρχηγούς των ιερέων, που επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ από τη Βαβυλώνα, μαζί με το Ζοροβάβελ (Νεεμίας 12:3,7).

 

 

Home | Site Map | E-mail