Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Τωβίας

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

Υπάρχουν τέσσερα άτομα στην Αγία Γραφή με το όνομα Τωβίας

 

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 
     

[το όνομά του σημαίνει "αγαθός είναι ο Ιεχωβάς"]

[1]  Ένας από τους λευίτες, τους οποίους έστειλε ο βασιλιάς του βασιλείου του Ιούδα Ιωσαφάτ, να διδάξουν τον Νόμο του Θεού στο λαό (Β' Χρονικών 17:7-9).

[2]  Πρόγονος πατριάς (συγγένειας), της οποίας τα μέλη ήταν από εκείνους που επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ μαζί με το Ζοροβάβελ, από την αιχμαλωσία της Βαβυλώνας. Δεν μπόρεσαν όμως να αποδείξουν εάν κατάγονταν από Ισραηλίτες (Έσδρας 2:59,60, Νεεμίας 7:61,62).

[3]  Αμμωνίτης, κατά το ήμισυ Ιουδαίος, ο οποίος μαζί με τον Σαναβαλλάτ (Σανβαλλάτ) προσπάθησε να εμποδίσει το Νεεμία στην ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ (Νεεμίας 2:10,19). Ο Τωβίας ανήκε στην αυλή του Πέρση βασιλιά, και ήταν βοηθός του Σαναβαλλάτ (Σανβαλλάτ). Κατόρθωσε να συνδεθεί με λευιτική οικογένεια αφού ο γιος του Ιωανάν (Ιωχανάν), πήρε σύζυγό του την κόρη του Μεσουλλάμ, γιου του Βαραχία (Βερεχία), ενώ και ο ίδιος ήταν γαμπρός του Σεχανία, γιου του Αράχ (Νεεμίας 6:18). Ο Τωβίας μαζί με το Σαναβαλλάτ (Σανβαλλάτ) προσπάθησαν να τρομοκρατήσουν τον Νεεμία, λέγοντας του ότι ήθελε να επαναστατήσει κατά του βασιλιά. Ο Νεεμίας τους απάντησε με θάρρος ότι δε φοβόταν γιατί ο Θεός θα τους βοηθούσε (Νεεμίας 2:19,20). Ο Σαναβαλλάτ (Σανβαλλάτ) μόλις άκουσε ότι ξεκίνησε η επισκευή των τειχών της Ιερουσαλήμ έκανε συμφωνία με τους Άραβες και τους Αμμωνίτες (Νεεμίας 4:1,2, 6:1-3) και προσκάλεσε τον Νεεμία στη πεδιάδα Ωνό (Ωνώ) για να του κάνουν κακό. Ο Νεεμίας όμως δεν πήγε, αλλά έστειλε μήνυμα λέγοντας τους πως θα συνέχιζε την ανοικοδόμηση των τειχών. Κατά την διάρκεια απουσίας του Νεεμία από την Ιερουσαλήμ, και ενώ βρισκόταν στο βασιλιά της Βαβυλώνας Αρταξέρξη, ο ιερέας Ελιασείβ έβαλε τον Τωβία να μείνει σε μεγάλο δωμάτιο, στη αυλή του Ναού του Θεού. Όταν όμως επέστρεψε ο Νεεμίας, έδιωξε τον Τωβία από την Ιερουσαλήμ (Νεεμίας 13:4-9).

[4]  Ένας από τους Ισραηλίτες αιχμαλώτους που επέστρεψαν από την εξορία της Βαβυλώνας στην Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος είπε στον προφήτη Ζαχαρία να επισκεφτεί το Τωβία, για να πάρει το χρυσάφι και το ασήμι που είχε φέρει μαζί με άλλους  από τη Βαβυλώνα, και μ' αυτά να φτιάξει στέμμα για τον αρχιερέα Ιησού, γιο του Ιωσαδάκ (Ζαχαρίας 6:9-15).

 

 

Home | Site Map | E-mail