Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Βίβλος: Ρουθ

 

 

Το βιβλίο της Ρουθ

 

Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού

 

Τίτλος Βιβλίου:

Ρουθ

Νο βιβλίου:

8

Κατηγορία που ανήκει:

Ιστορικά βιβλία

Θέμα/Περιεχόμενο:

Η ιστορία μιας εθνικής γυναίκας, η οποία ήταν πρόγονος του Ιησού, φανερώνει ότι το έλεος του Θεού αγγίζει όλους τους ανθρώπους

Συγγραφέας:

άγνωστος, η παράδοση αποδίδει το κείμενο στο Σαμουήλ

Ημερομηνία συγγραφής:

άγνωστη

Χρονική περίοδος που αναφέρεται:

1261-1251 π.Χ.

Απευθύνεται:

Στους Ισραηλίτες

Τόπος συγγραφής:

άγνωστος

Στατιστικά:

4 κεφάλαια, 85 εδάφια

Τίτλος βιβλίου στην εβραϊκή Βίβλο:

-

Σημειώσεις:

-

 

 

[]

Παλαιά Διαθήκη

Γένεση | Έξοδος | Λευιτικό | Αριθμοί | Δευτερονόμιο | Ιησού του Ναυή | Κριτές | Ρουθ

Α’ Σαμουήλ | Β’ Σαμουήλ | Α’ Βασιλέων | Β’ Βασιλέων | Α’ Χρονικών | Β’ Χρονικών | Έσδρας

Νεεμίας | Εσθήρ | Ιώβ | Ψαλμοί | Παροιμίες | Εκκλησιαστής | Άσμα Ασμάτων | Ησαΐας

Ιερεμίας | Θρήνοι | Ιεζεκιήλ | Δανιήλ | Ωσηέ | Ιωήλ | Αμώς | Αβδιού | Ιωνάς | Μιχαίας

Ναούμ | Αββακούμ | Σοφονίας | Αγγαίος | Ζαχαρίας

[]

Καινή Διαθήκη

Ματθαίος | Μάρκος | Λουκάς | Ιωάννης | Πράξεις των Αποστόλων | Ρωμαίους | Α’ Κορινθίους

Β’ Κορινθίους | Γαλάτας | Εφεσίους | Φιλιππησίους | Κολοσσαείς | Α’ Θεσσαλονικείς

Β’ Θεσσαλονικείς | Α’ Τιμόθεον | Β’ Τιμόθεον | Τίτον | Φιλήμονα | Εβραίους | Ιάκωβος

Α’ Πέτρου | Β’ Πέτρου | Α’ Ιωάννου | Β’ Ιωάννου | Γ’ Ιωάννου | Ιούδας | Αποκάλυψη

 

 

Home | Site Map | E-mail