Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

Ελληνικές

Χριστιανικές

Παραγωγές

κλικ εδώ

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Τέχνες: Μουσική

 

 

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η Μουσική, σύμφωνα με τη Βίβλο

 

 

Κοινωνικές και πολιτικές εκδηλώσεις

Στην αρχή του μήνα (Αριθμοί 10:10, Ψαλμός 91:3)

Στην αρχή του χρόνου (Λευιτικό 25:9)

Σε γιορτές γενικά (Ησαΐας 30:29, Ψαλμός 81:3-4)

Σε θρησκευτικές γιορτές (Β' Χρονικών 30:21, 35:15)

Στους χορούς (Λουκάς 7:32, 15:25)

Στον τρύγο, και στα χωράφια (Ησαΐας 16:10,11)

Σε ιδιωτικά συμπόσια (Ησαΐας 5:12)

Σε τελετές χρίσης βασιλιάδων (Α' Βασιλέων 1:39,40, Β' Χρονικών 23:11,13)

Για να καλέσει ο βασιλιάς το λαό (Α' Σαμουήλ 13:3)

Σε εκδηλώσεις αγάπης (Άσμα Ασμάτων 2:12)

Ήταν έθιμο να αποχαιρετούν τους φίλους (Γένεση 31:27)

Για να θεραπευτούν ψυχικές ασθένειες (Α' Σαμουήλ 16:14-17,23)

Σε θρήνους (Β' Σαμουήλ 1:18-27, Β' Χρονικών 35:25, Ιεζεκιήλ κεφ. 19)

Σε μνημόσυνα (Λευιτικό 23:24)

Σε επικήδειο μοιρολόι (Ησαΐας 5:1-30)

Σε εγκαίνια τειχών πόλης (Νεεμίας 12:27-29)

 

Πολεμικούς σκοπούς

Για προετοιμασία σε πόλεμο (Α' Κορινθίους 14:8)

Για κινήσεις στρατευμάτων (Αριθμοί 10:5-9, Ιησούς Του Ναυή 5:8)

Για να προειδοποιηθούν για εχθρούς (Ιερεμίας 6:1,17)

Σύνθημα για να πολεμήσουν (Νεεμίας 4:18-20, Ιερεμίας 4:5)

Για να κυριέψουν και να νικήσουν (Ιησούς του Ναυή 6:4-16, Κριτές 7:18,22)

Για να σταματήσει η μάχη (Β' Σαμουήλ 2:28, 18:16, 20:22)

Για να προϋπαντήσουν τους νικητές (Κριτές 11:34, Α' Σαμουήλ 18:6,7)

Για να γιορτάσουν τις νίκες επί των εχθρών τους (Έξοδος 15:1,20-21)

Για να οργανώνεται ο λαός Ισραήλ στην πορεία του στην έρημο (Αριθμοί 10:2, Ιησούς του Ναυή 5:8)

 

Θρησκευτικές εκδηλώσεις

Σε ιερές λιτανείες (Β' Σαμουήλ 6:5,15)

Σε θυσίες, ολοκαυτώματα και προσφορές (Αριθμοί 10:10)

Στη θεμελίωση ναού (Έσδρας 3:10,11)

Στα εγκαίνια ναού (Β' Χρονικών 5:11-13, 7:6)

Σε γιορτές ειδωλολατρίας (Δανιήλ 3:5,7,10,15)

Σε συμπόσια ειδωλολατρικών τελετών (Δανιήλ 5:4)

 

Πνευματικά

Σε κάλεσμα για να τους μιλήσει Θεός (Έξοδος 18:13,19, 19:13,16,19, 20:18)

Για να δοξάσουν το Θεό για τις επεμβάσεις Του (Αριθμοί 21:17,18, Ησαΐας 12:2,5, Δευτερονόμιο κεφ. 32, Α' Χρονικών 16:7-36, Δανιήλ 4:34,37)

Για να ευχαριστήσουν το Θεό (Β' Σαμουήλ κεφ. 22, Ψαλμός 18, Α' Χρονικών 16:6)

Για να ομολογήσουν τα θαυμάσια του Θεού (Εβραίους 13:15)

Για να μνημονεύσουν το Θεό (Α' Χρονικών 16:4)

Για να υμνήσουν και να δοξάσουν το Θεό (Β' Χρονικών 29:30, 30:21, Ησαΐας 25:1, Πράξεις 16:25, Ρωμαίους 15:9-11)

Για να πληρωθούν με Άγιο Πνεύμα (Εφεσίους 5:19)

Για να οικοδομηθούν οι πιστοί (Α' Κορινθίους 14:26)

Στη διδαχή και διδασκαλία των πιστών (Κολοσσαείς 3:16)

Στις συναθροίσεις των χριστιανών (Α' Κορινθίους 14:26)

Σαν αποτέλεσμα πλήρωσης του Αγίου Πνεύματος (Εφεσίους 5:19)

Σε ώρες πνευματικής ευφροσύνης (Ιάκωβος 5:13)

Σε περιπτώσεις προφητείας (Α' Σαμουήλ 10:5, Β' Βασιλέων 3:15)

 

Γεγονότα που έχουν σχέση με το Θεό

Στη Δημιουργία (Ιώβ 38:7, Ιεζεκιήλ 38:13-15)

Στη γέννηση Του Ιησού (Λουκάς 9:13,20)

Στο Δείπνο του Κυρίου (Ματθαίος 26:30)

Στην είσοδο του Ιησού στο Ιεροσόλυμα (Μάρκος 19:37)

 

Εσχατολογικά

Κατά τη δεύτερη έλευση του Χριστού (Α' Θεσσαλονικείς 4:16)

Κατά την αρπαγή της εκκλησίας (Α' Κορινθίους 15:52)

Στην αποκάλυψη των προφητειών του Θεού για τις έσχατες ημέρες, στον Ιωάννη (Αποκάλυψη 1:10)

Στην δοξολογία όλης της κτίσης για την κυριαρχία του Λυτρωτή Χριστού (Αποκάλυψη 5:8-13)

Στην αναγγελία των κρίσεων τις έσχατες ημέρες (Αποκάλυψη 8:2,6,8,10,12,13, 9:1,13)

Στην αναγγελία του αγγέλου για την αιώνια κυριαρχία του Ιησού Χριστού (Αποκάλυψη 11:15)

Στη δοξολογία των 144.000 σωσμένων (Αποκάλυψη 14:2,3)

Στη νίκη των αγίων επί του του θηρίου (Αποκάλυψη 15:2-4)

Στο γάμο του Αρνίου με τη Νύμφη (Αποκάλυψη 19:5,7)

 

 

[] Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

Μουσικοί - Καλλιτέχνες - Είδη μουσικής - Μουσικά όργανα - Μουσικοί όροι - Υμνωδία-λατρεία - Ποίηση

Μουσική και μουσική

 

© JesusLovesYou.gr

Home | Site Map | E-mail