Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

Ελληνικές

Χριστιανικές

Παραγωγές

κλικ εδώ

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Τέχνες: Μουσική & Μουσικοί

 

 

Μουσική & μουσικοί στην Αγία Γραφή: κατηγορίες ατόμων

 

Υπάρχουν αρκετές αναφορές στην Αγία Γραφή για άτομα που είχαν σχέση με τη μουσική. Παρακάτω αναφέρουμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα, ανά κατηγορία:

Γυναίκες

Γυναίκες υποδέχονται το Δαβίδ με τραγούδια και χορό, για τη νίκη του εναντίον του Γολιάθ (Α' Σαμουήλ 18:6,7)

Η κόρη του Ιεφθαέ πηγαίνει να συναντήσει τον πατέρα της με τύμπανα και χορό μετά τη νίκη του επί των Αμμωνιτών (Κριτές 11:34)

Στο δρόμο προς το Γολγοθά, γυναίκες ακολουθούσαν τον Ιησού, με θρήνους (Λουκά 23:27)

Γυναίκες προφήτισσες

Η προφήτισσα Μαριάμ, αδερφή του Ααρών, δοξάζει το Θεό με τύμπανα και χορό (Έξοδος 15:20-21)

Η προφήτισσα Δεβόρα ψάλλει ωδή στον Κύριο για τη νίκη των Ισραηλιτών (Κριτές 5:1-31)

’νδρες προφήτες

Προφήτες προφητεύουν παίζοντας άρπα, τύμπανα, αυλό και κιθάρα (Α' Σαμουήλ 10:5)

Ο Ησαΐας ψάλει ωδή δοξολογίας στο Θεό (5:1-30, 25:1)

Ευχαριστία του Ιερεμία για τη απελευθέρωσή του από τη φυλακή (Ιερεμίας 20:13)

Κριτές

Ο Γεδεών σαλπίζει για να μαζευτεί ο λαός (Κριτές 6:34)

Βασιλείς

Ο Δαβίδ και ο λαός τραγουδά και χορεύει κατά τη μεταφορά της Κιβωτού (Α' Χρονικών 13:8, 16:29)

Σάλπισμα του Σαούλ για αναγγείλει τη νίκη του επί των Φιλισταίων (Α' Σαμουήλ 13:3)

Ο Σολομώντας έγραψε 1005 ωδές (Α' Βασιλέων 4:32)

Ο Ναβουχοδονόσορ υμνεί το Θεό μετά τη θεραπεία του (Δανιήλ 4:34 ή 31)

Ο Βαλτάσαρ υμνεί τους θεούς των ειδώλων (Δανιήλ 5:4)

Στρατός

Ο Γεδεών και οι άντρες του σαλπίζουν τρομάζοντας τους Μαδιανίτες (Κριτές 7:18,20,22)

Αρχηγός στρατού

Ο Ιωάβ σαλπίζει για να σταματήσει ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιούδα (Β' Σαμουήλ 2:28)

Ο Ιωάβ σαλπίζει για να σταματήσει η καταδίωξη των Ισραηλιτών από το στρατό του Δαβίδ (Β' Σαμουήλ 18:16)

Ιερείς

Παίζουν μουσική με σάλπιγγες στην πολιορκία της Ιεριχώ (Ιησούς του Ναυή 6:4-16)

Ιερείς παίζουν μουσική στη μεταφορά της κιβωτού στην Ιερουσαλήμ (Α' Χρονικών 19-24)

Οι ιερείς παίζουν μουσική στα εγκαίνια του ναού του Σολομώντα (Β' Χρονικών 7:6)

Ιερείς σαλπίζουν για να καλέσουν τη συναγωγή στο στρατόπεδο (Αριθμοί 10:8)

Συμμετέχουν με τη μουσική τους στη λατρεία την ημέρα της γιορτής των Αζύμων (Β' Χρονικών 30:21)

Λαός

Ο λαός Ισραήλ υμνεί τον Κύριο, για τη διάβαση του από την Ερυθρά θάλασσα (Έξοδος 15:1,20-21)

Τραγούδι ευχαριστίας του λαού Ισραήλ προς το Θεό, για το νερό στην έρημο (Αριθμοί 21:17,18)

Ο λαός τραγουδά και χορεύει κατά τη μεταφορά της Κιβωτού (Α' Χρονικών 13:8)

Ο λαός κατά την είσοδο του Ιησού στο Ιεροσόλυμα, Τον υποδέχεται με ψαλμούς και τραγούδια (Μάρκος 11:9-10)

Πιστοί

Οι πιστοί ψάλλουν τη δόξα και τη δύναμη του Θεού (Αποκάλυψη 19:1-4)

Ο Παύλος κι ο Σίλας υμνούν το Θεό μέσα στη φυλακή (Πράξεις 16:25)

Η υμνωδία και οι ψαλμοί βοηθούν στη διδαχή και διδασκαλία των πιστών (Κολοσσαείς 3:16)

Βοσκοί

Ποιμένες υμνούν και δοξάζουν το Θεό για τη γέννηση του Ιησού (Λουκάς 2:20)

Θεός

Ο Ιησούς και οι μαθητές Του ψάλλουν στο τέλος του Μυστικού Δείπνου, πριν πάνε στο όρος των Ελαιών (Μάρκος 14:26)

Ο Θεός καλεί με ήχο σάλπιγγας τους Ισραηλίτες για να τους παραδώσει τις εντολές (Έξοδος 18:13,19)

Ο Κύριος θα ηχήσει με σάλπιγγα για την κρίση πάνω στα έθνη (Ζαχαρίας 9:14)

γγελοι

Οι άγγελοι αναγγέλλουν με σάλπιγγες τις κρίσεις που θα έρθουν κατά την περίοδο της μεγάλης θλίψης (Αποκάλυψη 8:2,6-13, 9:1,13)

Οι άγγελοι δοξάζουν το Θεό (Αποκάλυψη 7:12)

Οι άγγελοι υμνούν με το "δόξα εν υψίστοις...", στη γέννηση του Σωτήρα Χριστού (Λουκάς 2:13)

 

 

και ακόμα:

Βουνά, δάση, δέντρα και ουρανοί ψάλλουν για τη μεγαλοσύνη του Θεού (Ησαΐας 44:23)

’στρα της αυγής έψαλλαν κατά τη μέρα της δημιουργίας (Ιώβ 38:7)

 

 

[] Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

Μουσικοί - Καλλιτέχνες - Είδη μουσικής - Μουσικά όργανα - Μουσικοί όροι - Υμνωδία-λατρεία - Ποίηση

Για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται η μουσική

 

© JesusLovesYou.gr

Home | Site Map | E-mail