Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

Ελληνικές

Χριστιανικές

Παραγωγές

κλικ εδώ

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Τέχνες: Ποίηση

 

 

Η ποίηση στην Αγία Γραφή

Ποίηση: η τέχνη να συνθέτεις ποιήματα

 

 

Αν μελετήσει κανείς την Αγία Γραφή, θα παρατηρήσει πως η τέχνη της ποίησης ξεδιπλώνεται με μοναδικό τρόπο μέσα στις σελίδες της. Ποιητικές εκφράσεις και παραλληλισμοί, δοσμένα με έξοχο τρόπο μπορούν να "ικανοποιήσουν" και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη. Εξ' άλλου η τέχνη της ποίησης είναι "ταλέντο", "χάρισμα", δοσμένο στον άνθρωπο από τον Δημιουργό Του, τον Μοναδικό και Έναν Καλλιτέχνη, τον Θεό.

 

Ξέρεις ότι...

Η χριστιανική ποίηση μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου;

Διάβασε ποιήματα

Στην Αγία Γραφή έχουμε πέντε ποιητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης (Ιώβ, Ψαλμοί, Παροιμίες, Εκκλησιαστής, Άσμα Ασμάτων). Καθένα από αυτά τα βιβλία είναι μοναδικό. Στην "ποιητική συλλογή" της Αγίας Γραφής θα τοποθετούσαμε και τους Θρήνους του Ιεζεκιήλ.

Το βιβλίο των Ψαλμών αποτελεί συλλογή ποιημάτων που απαγγέλλονταν με τη συνοδεία μουσικού οργάνου. Ταξινομείται δε, σε τρεις κυρίως κατηγορίες: ύμνοι, θρήνοι και άσματα ευχαριστίας.

Το Άσμα Ασμάτων αποτελεί μοναδικό ποιητικό βιβλίο, με ωραιότατη λυρική γλώσσα, που συναρπάζει τον αναγνώστη, άλλοτε με τις "τολμηρές" και συγχρόνως παραστατικές εκφράσεις του και άλλοτε με τα δυνατά συναισθήματα που δημιουργούν οι λυρικοδραματικοί διάλογοι.

Τέλος, στην Αγία Γραφή θα βρούμε και πολλά άλλα τμήματα που είναι ποιητικά.

 

Στην εβραϊκή ποίηση της Αγίας Γραφής έχουμε τριών ειδών παραλληλισμούς:

α) Συνώνυμους παραλληλισμούς. Πρόκειται για επανάληψη της ίδιας έννοιας αλλά με διαφορετική έκφραση π.χ. "Ο καθήμενος εν ουρανοίς θέλει γελάσει, ο Κύριος θέλει εκμυκτηρίσει αυτούς" (Ψαλμός 2:4).

β) Αντιθετικούς παραλληλισμούς. Αποτελούνται από επανάληψη αντίθετων σκέψεων αλλά με την ίδια έννοια π.χ. "οι πλούσιοι πτωχεύουσι και πεινώσιν, αλλ’ οι εκζητούντες τον Κύριον δεν στερούνται ουδενός αγαθού" (Ψαλμός 34:10).

γ) Σύνθετους παραλληλισμούς. Σε αυτούς υπάγεται η έκφραση σκέψεως και στην επόμενη γραμμή προστίθεται νέα έκφραση με την ίδια έννοια για να τονισθεί η προηγούμενη σκέψη π.χ. "και θέλει είσθαι ως δένδρον πεφυτευμένον παρά τους ρύακας των υδάτων, το οποίον δίδει καρπόν αυτού εν τω καιρώ αυτού, και το φύλλον αυτού δεν μαραίνεται, και πάντα, όσα αν πράττει, θέλουσιν ευοδωθεί" (Ψαλμός 1:3).

 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η εβραϊκή γλώσσα είναι ρυθμική, έντονη και με μουσικότητα, στοιχεία που την κάνουν να έχει έξοχη ποίηση.

 

[] Ενδεικτικές ποιητικές και λογοτεχνικές εκφράσεις της Αγίας Γραφής

 

Αριήλ: Ποιητική έκφραση του Ησαΐα για την πόλη της Ιερουσαλήμ (Ησαΐας 29:1,2,7).

Ήχος ακανθών: (Εκκλησιαστής 7:6) Λογοτεχνική έκφραση του Σολομώντα για να τονίσει πόσο μάταιο είναι το γέλιο ενός άφρονα (σαν τον ήχο που ακούγεται  από το κάψιμο των αγκαθιών κάτω από το καζάνι).

Καιρός του άσματος: (Άσμα Ασμάτων 2:12) Ποιητική έκφραση του Σολομώντα προς την αγαπημένη του θέλοντας να δείξει τη όμορφη εκείνη στιγμή της συνάντησης τους. Πρόκειται για τραγούδι μεγάλης χαράς και ευφροσύνης.

Φωνήν διδόντα: Τα μουσικά όργανα (Α' Κορινθίους 14:6).

Σησάχ: Ποιητικό όνομα της Βαβυλώνας, από την θεά Σάχ (Ιερεμίας 25:26, 51:46).

 

 

[] Διαβάστε επίσης:

Μουσικοί - Καλλιτέχνες - Είδη μουσικής - Μουσικά όργανα - Μουσικοί όροι - Υμνωδία-λατρεία

Μουσική και μουσική - Για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται η μουσική

 

Home | Site Map | E-mail