Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

Ελληνικές

Χριστιανικές

Παραγωγές

κλικ εδώ

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Τέχνες: Μουσικοί

 

 

Μουσικοί που αναφέρονται στην Αγία Γραφή

 

 

Μουσικοί Μ-Χ

 

Αζαζίας

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Μουσικοί

- Καλλιτέχνες

- Είδη μουσικής

- Μουσικά όργανα

- Μουσικοί όροι

- Υμνωδία-λατρεία

- Ποίηση

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

Μουσικός, κιθαρωδός, ο οποίος ορίστηκε από το Δαβίδ να παίζει μαζί με άλλους την κιθάρα του, κατά τη μεταφορά της κιβωτό του Θεού (Α' Χρονικών 15:21). Έπαιζε την κιθάρα του "επί Σεμινίθ", για να ενισχύει τον τόνο στο τραγούδι.

 

Αιμάν

Λευίτης από τη συγγένεια Καάθ, και ένας από τους τρεις πρώτους ψαλτωδούς (πρωτοψάλτης) που όρισε ο Δαβίδ στο ναό για τη μουσική (Α' Χρονικών 6:33 ή 18, Β' Χρονικών 5:12). Αναφέρεται σαν δεξιός ψάλτης (Α' Χρονικών 6:39 ή 24). Έπαιζε επίσης κύμβαλα χάλκινα (Α' Χρονικών 15:19, 16:5). Γιος του Ιωήλ και εγγονός του Σαμουήλ. Ο 88ος ψαλμός αποδίδεται στον Αιμάν.

 

Αμασαΐ

Ένας από τους ιερείς που στάλθηκαν με τις σάλπιγγες μπροστά από την Κιβωτό του Θεού (Α' Χρονικών 15:24).

 

Ασάφ

Λευίτης, γιος του Βαραχία της οικογένειας Γηρώμ (Α' Χρονικών 6:39, 15:17) ο επικεφαλής της υμνωδίας στο Ναό επί βασιλείας Δαβίδ και Σολομώντα (Α' Χρονικών 16:4,5, 25:1,2, Β' Χρονικών 5:12) και ψαλτωδός (Α' Χρονικών 6:33 ή 18). Έπαιζε και κύμβαλα χάλκινα (Α' Χρονικών 15:19, 16:5). Το αξίωμα του αρχιμουσικού του Ναού παρέμεινε διαδοχικό στην οικογένειά του (Νεεμίας 7:44, 11:22). Δώδεκα ψαλμοί (50, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83) αναφέρονται στο όνομα του, αλλά είναι άγνωστο αν γράφτηκαν από τον ίδιο (το πιθανότερο) ή από μέλος της οικογένειάς του και αποδόθηκαν σ’ αυτόν τιμής ένεκεν.

 

Γεδαλίας

Γιος του Ιεδουθούν, είχε ορισθεί από το Δαβίδ, μαζί με τα πέντε αδέρφια του, να παίζει κιθάρα στην υμνωδία και τη δοξολογία του Ναού (Α' Χρονικών 25:3,9). Το όνομά του σημαίνει "μέγας είναι ο Κύριος".

 

Γιλαλαΐ

Ένας από τους ιερείς που όρισε ο Νεεμίας για το χορό του Ζαχαρία στις μουσικές τελετές που έγιναν στις εορτές των εγκαινίων του τείχους της Ιερουσαλήμ το 445 π.Χ. από τον Έσδρα (Νεεμίας 12:36). Έπαιζε ένα από τα όργανα που είχε κατασκευάσει ο Δαβίδ. Το όνομά του σημαίνει "ο Κύριος με κάλεσε".

 

Δαβίδ

Ο ποιητής των ασμάτων του Ισραήλ. Βασιλιάς του Ισραήλ που τα δύο μεγάλα του επιτεύγματα ήταν το βασίλειο και οι ψαλμοί. Βασίλευσε από το 1055 μέχρι το 1015 π.Χ. Γεννήθηκε το 1040 π.Χ. και πέθανε το 970 π.Χ. σε ηλικία εβδομήντα χρόνων. Ψαλμωδός και ποιητής του Ισραήλ, μεγάλος μουσικός που ευχαριστιόταν να κάνει τους ουρανούς να αντηχούν από ύμνους δοξολογίας (Α' Χρονικών 15:27,28, 16:41,42, 23:30). Ήξερε πολύ καλά κιθάρα (Α' Σαμουήλ 16:18), έπαιζε άρπα για να θεραπεύει την ψυχή του βασιλιά Σαούλ από τη μελαγχολία (Α' Σαμουήλ 16:23, 18:10, 19:9) και είχε την φήμη καλού μουσικού (Α' Σαμουήλ 16:18). Είχε δημιουργήσει ύμνους (Β' Χρονικών 7:6), έφτιαξε και εφεύρε όργανα (Νεεμίας 12:36, Αμώς 6:5) για να υμνούν το Θεό (Β' Χρονικών 7:6), δημιούργησε την ορχήστρα του Ναού με 4000 μουσικά όργανα (Α' Χρονικών 23:5) και οργάνωσε την λατρεία στο Ναό (Νεεμίας 12:24,36, Α' Χρονικών 15,16). Έγραψε 73 ψαλμούς.

[ διάβασε πλήρη βιογραφία για το Δαβίδ εδώ]

 

Εθάν

Ένας από τους τρεις αρχιμουσικούς του Ναού, και ψαλτωδός τον οποίο όρισε ο Δαβίδ. Γιος του Γεισί και απόγονος του Μεραρί (Α' Χρονικών 6:44 ή 29, 15:17). Έπαιζε χάλκινα κύμβαλα μαζί με τους άλλους δύο αρχιμουσικούς, τον Αιμάν και τον Ασάφ (Α' Χρονικών 15:19).

 

Ελιάβ

Λευίτης στην εποχή του Δαβίδ υπηρετώντας ως ψαλτωδός και πυλωρός ( Α' Χρονικών 15:18,20, 16:5). Έπαιζε ψαλτήριο "επί Αλαμώθ" δηλ. σε ψηλούς τόνους (Α' Χρονικών 15:20)

 

Ελιασείβ

Ψαλτωδός την εποχή του Έσδρα (Έσδρας 10:24).

 

Ελιέζερ

Ένας από τους ιερείς οι οποίοι σάλπιζαν με τις σάλπιγγες μπροστά από την Κιβωτό του Θεού όταν μεταφέρθηκε στην Ιερουσαλήμ (Α' Χρονικών 15:24). Το όνομά του σημαίνει "ο Θεός βοηθός".

 

Εσέρ

Ένας από τους ψαλτωδούς ιερείς που πήραν μέρος στην τελετή των εγκαινίων ανοικοδόμησης του τείχους της Ιερουσαλήμ από το Νεεμία (Νεεμίας 12:42).

 

Ζακχούρ

Γιος του Ασάφ, άρχοντας στην υπηρεσία του στρατεύματος που είχε ορισθεί για την υμνωδία με κιθάρες, ψαλτήρια και κύμβαλα (Α' Χρονικών 25:2, Νεεμίας 12:35).

 

Ζαχαρίας

1. Λευίτης, από τους δευτερεύοντες ψαλτωδούς με μουσικά όργανα "δια να ηχώσιν υψώνοντες φωνήν εν ευφροσύνη", και ο οποίος ορίσθηκε από το Δαβίδ για να συνοδεύσουν την είσοδο της κιβωτού της Διαθήκης του Κυρίου στην πόλη Δαβίδ το 975 π.Χ. (Α' Χρονικών 15:18,20, 16:5).

2. Ένας από τους ιερείς που συνόδευσαν την Κιβωτό του Θεού, σαλπίζοντας με σάλπιγγες καθώς μεταφερόταν από τον οίκο Ωβήδ-Εδώμ, το 988 π.Χ. (Α' Χρονικών 15:24).

 

Ιααζιήλ

Ιερέας, ο οποίος σάλπιζε μπροστά από την Κιβωτό της Διαθήκης του Θεού (Α' Χρονικών 16:6). Το όνομά του σημαίνει "ο Θεός βλέπει".

 

Ιεδουθούν

Λευίτης, και ένας από τους τρεις πρώτους ψαλτωδούς, εκλεγμένος για την υμνωδία της σκηνής του μαρτυρίου (Α' Χρονικών 25:1) για να δοξολογούν τον Κύριο για το μέγα έλεος Του (Α' Χρονικών 16:38-42, 25:1-3). Ο Δαβίδ τον διόρισε μαζί με άλλους για να στέκονται μπροστά στη σκηνή, να προσφέρουν ολοκαυτώματα προς τον Κύριο, πρωί και απόγευμα. Μαζί με τους γιους του έπαιζε κιθάρα και κύμβαλα. Τον όρισε και ο Σολομώντας για την υμνωδία (Β' Χρονικών 5:12). Το όνομά του αναφέρεται στους ψαλμούς 39 και 62 οι οποίοι είναι αφιερωμένοι σ’ αυτόν. Το όνομά του σημαίνει "αίνεση".

 

Ιεϊήλ

Μουσικός ψαλτηρίου και κιθάρας στις ημέρες του Δαβίδ, και πυλωρός του Ναού (Α' Χρονικών 15:18,21 16:5).

 

Ιεσαΐας

Γιος του λευίτη Ιεδουθούν, ο οποίος μαζί με τα ξαδέρφια του και υπό την οδηγία του πατέρα του υμνούσαν και δόξαζαν τον Κύριο με κιθάρα (Α' Χρονικών 25:3). Ανήκαν στην όγδοη λευιτική μουσική ομάδα (Α' Χρονικών 25:23).

 

Ιεχιά

Λευίτης, ο οποίος που συνόδευε με ήχους κιθάρας τη μεταφορά της κιβωτού (Α' Χρονικών 15:24). Μαζί με τον Ωβήδ-Εδώμ ήταν οι οπισθοφύλακες της κιβωτού.

 

Ιεχιήλ

Ψαλτωδός ο οποίος έψαλλε "υψώνοντας φωνήν εν ευφροσύνη" κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της κιβωτού στην Ιερουσαλήμ (Α' Χρονικών 15:18,20).

 

Ιουβάλ

"Πατήρ πάντων των παιζόντων κιθάρα και αυλών". Ο εφευρέτης της κιθάρας, ή ενός υποτυπώδους τύπου κιθάρας, και του αυλού όπως μας λέει η Αγία Γραφή (Γένεση 4:21). Γιος του Λάμεχ και της Αδά, απόγονος του Κάιν.

 

Ισερί

Γιος του Ιεδουθούν, μαέστρος σε μια από της λευιτικές χορωδίες του Ναού, στις ημέρες του Δαβίδ (Α' Χρονικών 25:11).

 

Ιωσβεκασά

Γιος του Αιμάν, αρχηγός της 17ης ομάδας των μουσικών του Ναού (Α' Χρονικών 25:4,24).

 

Κορέ γιοι

Οι γιοι του λευίτη Κορέ. Ήταν μουσικοί στη Σκηνή του Μαρτυρίου και αργότερα του Ναού (Έξοδος 6:24, Α' Χρονικών 6:22). Έγραψαν τους Ψαλμούς 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 84, 85, 87). Επίσης ο 58ος ψαλμός αποδόθηκε σ' αυτούς και στον Αμάν.

Μουσικοί Μ-Χ

 

[] Διαβάστε επίσης σ' αυτή την κατηγορία:

Μουσική και μουσική - Για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται η μουσική

 

© JesusLovesYou.gr

Home | Site Map | E-mail