Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

Ελληνικές

Χριστιανικές

Παραγωγές

κλικ εδώ

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Τέχνες: Υμνωδία

 

 

Υμνωδία και λατρεία στην Αγία Γραφή

 

Η υμνωδία είναι η ώρα της λατρείας του Θεού από τους πιστούς, η πιο σημαντική και πιο ιερή ώρα, όπου ο λαός του Θεού δίνει τη δόξα, την τιμή και τον αίνο στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Είναι η προσωπική έκφραση της καρδιάς αλλά και η συλλογική έκφραση της Εκκλησίας, και συγχρόνως η πιο αυθόρμητη εκδήλωση της θρησκευτικής συνάθροισης. Εκτός όμως από τη λατρεία του Προσώπου του Θεού, η υμνωδία αποτελεί τρόπο κηρύγματος του ευαγγελίου. Είναι η διακήρυξη των καλών νέων της σωτηρίας του ανθρώπου από την αμαρτία.

Υμνωδία: "Φωνή πολλών υδάτων", που κάνει τους αγγέλους στον ουρανό να "παρακύψωσι"

Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

 

Η οργάνωση της υμνωδίας

Η υμνωδία είχε τόσο σημαντική θέση στη θρησκευτική και πνευματική ζωή των ανθρώπων, ώστε σημαντικές προσωπικότητες, ακόμα και βασιλείς, ασχολήθηκαν προσωπικά για την οργάνωση της. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ο Δαβίδ, ο Σολομώντας, ο Μωυσής κ.α.

Η οργάνωση της μουσικής στο ναό ήταν μοναδική και πρωτοποριακή για την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Δαβίδ γνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της και θέλοντας να δοξάσει όσο το δυνατόν καλύτερα το Θεό, δημιούργησε μια εκπληκτική ομάδα λατρείας από ιερείς που είχαν ιδιαίτερες μουσικές γνώσεις. Το μεγαλείο αυτής της ομάδας λατρείας, φανερώνεται από το μέγεθος της, την ποικιλία των μουσικών οργάνων, την ποιότητα κατασκευής τους αλλά και την συγγραφή χιλιάδων ψαλμών και ασμάτων. Ο Δαβίδ οργάνωσε την λατρεία στο ναό με τον καλύτερο τρόπο (Νεεμίας 12:24,36, Α' Χρονικών 15,16), δημιουργώντας μια ορχήστρα που αποτελείτο από 4000 μουσικά όργανα (Α' Χρονικών 23:5). Για τη διεύθυνση της λατρείας είχε ορίσει τρεις αρχιμουσικούς οι οποίοι ήταν και οι πρωτοψάλτες. Μάλιστα για τις ανάγκες της λατρείας υπήρχε οργανωμένη ομάδα επί εικοσιτετράωρου βάσεως (Α' Χρονικών 16:37). Στη λατρεία του ναού σημαντικό ρόλο μετέπειτα έπαιξε και ο Σολομώντας. Ο Μωυσής δίδαξε το λαό να ψάλλει στο Θεό.

Γνωρίζεις ότι...

Η υμνωδία είναι η πιο αυθόρμητη εκδήλωση της θρησκευτικής συνάθροισης;

Οι μουσικές γνώσεις όσων ασχολούνταν στη λατρεία, μαζί με το καλλιτεχνικό τους "χάρισμα" και σε άλλους τομείς, όπως στην ποίηση τη σύνθεση, την ενορχήστρωση αλλά και την κατασκευή μουσικών οργάνων, βοήθησαν σημαντικά. Διαβάζουμε για μουσικούς που με τις της κιθάρες τους ενίσχυαν τον τόνο και έδιναν τις χαμηλές νότες στην ορχήστρα (Α' Χρονικών 15:21), για πολυφωνική μουσική, για ψάλτες που έψαλαν αντιφωνικά (Έσδρας 3:11), για εναλλαγές ορχήστρα και χορωδίας, κ.α.

 

Χαρακτηριστικά της λατρείας

Επειδή η λατρεία ήταν η έκφραση της καρδιάς προς τον Κύριο, οι λατρευτές του Θεού είχαν απόλυτη ελευθερία να εκδηλώσουν την αγάπη τους στον Πατέρα Θεό. Και είναι εκπληκτικό πως, ενώ η θρησκευτική ζωή των Ιουδαίων καθοριζόταν από εκατοντάδες νόμους και κανόνες, η λατρεία του Θεού γινόταν ελεύθερα, χωρίς θρησκευτικές προκαταλήψεις, και με πρωτοποριακούς τρόπους, πάντα όμως με τάξη. Αρκετά από τα χαρακτηριστικά της λατρείας της Παλαιάς Διαθήκης "δυσκολεύουν" ακόμα και σήμερα τις ηγεσίες των περισσότερων χριστιανικών δογμάτων. Ποιοι όμως θεολογικοί κανόνες και ποια ανθρώπινες τυπολατρίες μπορούν να ορίσουν τον τρόπο με τον οποίο μια καθαρή καρδιά θα λατρεύσει και θα δοξάσει το Σωτήρας της;

Μερικά χαρακτηριστικά της λατρείας είναι τα εξής:

j0115836.gif (173 bytes)

Η χορωδία και η ορχήστρα αποτελούταν από χιλιάδες μουσικούς (Α' Χρονικών 23:5)

j0115836.gif (173 bytes)

Η λατρεία γινόταν με τη συνοδεία μουσικών οργάνων, χωρίς διάκριση (Α' Χρονικών 16:41,42, Ψαλμός 150)

j0115836.gif (173 bytes)

Στη μουσική της λατρείας επιτρεπόταν η συμμετοχή και των γυναικών (Έσδρας 2:65, Νεεμίας 7:67)

j0115836.gif (173 bytes)

Αρκετά συχνά, ο χορός ήταν τρόπος έκφρασης (Ψαλμός 149:3, 150:4)

j0115836.gif (173 bytes)

Ο αλαλαγμός του λαού ήταν τρόπος έκφρασης (Α' Χρονικών 15:23)

j0115836.gif (173 bytes)

Οι ρυθμικές κινήσεις ήταν μέρος του τελετουργικού σε θρησκευτικές εκδηλώσεις (π.χ. στη συνοδεία των ψαλμών των Αναβαθμών)

j0115836.gif (173 bytes)

Δεν υπήρχε καμία διάκριση μεταξύ νεαρών και μεγαλυτέρων μουσικών (Α' Χρονικών 25:8)

j0115836.gif (173 bytes)

Η λατρεία γινόταν με ψαλμούς και ύμνους (Ψαλμός 105:2, Εφεσίους 5:19)

 

Ο Θεός δοξάζεται και υψώνεται από τους:

Αγγέλους (Ψαλμός 103:20, 148:2, Ιώβ 38:7, Λουκάς 2:13,14, Αποκάλυψη 5:11-13, 7:11,12), αγίους (Ψαλμός 30:4, 149:5), εθνικούς (Ψαλμός 117:1 με Ρωμαίους 15:11), παιδιά (Ψαλμός 8:2 με Ματθαίος 21:16), νέους και γέρους (Ψαλμός 148:1,12), μικρούς και μεγάλους (Αποκάλυψη 19:5), όλους τους ανθρώπους (Ψαλμός 107:8, 145:21), όλη την κτίση (Ψαλμός 145:10, 148:5, 150:6), τα άστρα της αυγής (Ιώβ 38:7).

 

Ξέρεις ότι...

Η ευχαριστία προς το Θεό εκφράζεται με την υμνωδία;

Ο αίνος στην Αγία Γραφή ονομάζεται:

Καρπός χειλέων (Εβραίους 13:15, Ωσηέ 14:2), φωνή αινέσεως (Ψαλμός 66:8, Ησαΐας 51:3), φωνή ψαλμωδίας (Ψαλμός 98:5).

 

Πρόσωπα που έψαλαν και δόξασαν το Θεό:

Ο Μωυσής (έψαλε και δίδαξε το λαό Ισραήλ), ο Δαβίδ (έγραψε 73 ψαλμούς), ο Σολομώντας (έγραψε 1005 τραγούδια), η Δεβόρα και ο Βάρακ, η Μαριάμ, ο Ιησούς και οι δώδεκα μαθητές, ο Παύλος και ο Σίλας μέσα στη φυλακή, κ.α.

 

 

 

[] Διαβάστε επίσης:

Μουσικοί - Καλλιτέχνες - Είδη μουσικής - Μουσικά όργανα - Μουσικοί όροι - Ποίηση

Μουσική και μουσική - Για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται η μουσική

 

 

© JesusLovesYou.gr

Home | Site Map | E-mail