Ελληνικό Χριστιανικό Portal - Greek Christian Portal  
Home
Προφίλ Site Map
Email

j0115836.gif (173 bytes) Προσθήκη της "Βιβλικής Εγκυκλοπαίδειας" στα Αγαπημένα     j0115836.gif (173 bytes) Βάλτε το JesusLovesYou.gr αρχική σελίδα

 

Βιβλική

Εγκυκλοπαίδεια

Bible Club | Βιβλική Ελλάδα

 

Βάλτε στα αγαπημένα σας τη:

- Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια

- Βιβλική Ελλάδα

 

 

 

Bible Club - Εγκυκλοπαίδεια - Άνθρωποι: Άνδρες της Βίβλου

 

 

Αζαρίας

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ω

Υπάρχουν είκοσι επτά άτομα στην Αγία Γραφή με το όνομα Αζαρίας

 

Διαβάστε σ' αυτή την κατηγορία:

- Άνδρες

- Γυναίκες

- Μαθητές

- Πατριάρχες

 
 

Γράψε τις παρατηρήσεις σου

 

[το όνομά του σημαίνει "ο Θεός τον βοηθάει"]

[1]  Αυλάρχης του βασιλιά Σολομώντα, γιος του Σαδώκ (Α' Βασιλέων 4:2).

[2]  Αξιωματούχος στην αυλή του βασιλιά Σολομώντα, γιος του Νάθαν (Α' Βασιλέων 4:5).

[3]  Άλλο όνομα του Οζία, βασιλιά του βασιλείου του Ιούδα (Β' Βασιλέων 14:21). Οζίας ήταν το βασιλικό του όνομα.

[ διάβασε περισσότερα εδώ]

[4]  Γιος του Εθάν, από τη φυλή Ιούδα (Α' Χρονικών 2:8).

[5]  Γιος του Ιηού, από τη φυλή Ιεραχεήλ (Ιεραχμεήλ). Ήταν απόγονος Αιγυπτίου, από τη κόρη του Σησάν (Σεσάν, Α' Χρονικών 2:38).

[6]  Γιος του Αχιμαάς, από τη φυλή Λευί (Α' Χρονικών 6:9 ή 5:34,35).

[7]  Γιος του Ιωανάν (Ιωχανάν), αρχιερέας στο Ναό που έχτισε ο Σολομώντας στην Ιερουσαλήμ (Α' Χρονικών 6:10).

[8]  Γιος του Χελκία, από τη φυλή Λευί (Α' Χρονικών 6:13,14 ή 5:39). Έζησε πριν την εξορία των Ισραηλιτών στη Βαβυλώνα (σύγκρινε με Α' Χρονικών 6:15 ή 5:40).

[9]  Γιος του Σοφονία (Σεφανία), από τη φυλή Λευί (Α' Χρονικών 6:36 ή 6:21), ο οποίος είχε διοριστεί στη διακονία της μουσικής στο Ναό.

[10]  Προφήτης, γιος του Ωδήδ, ο οποίος ενθάρρυνε το βασιλιά Ασά στο να εξαφανίσει τα είδωλα και αν επαναφέρει τη λατρεία του αληθινού Θεού (Β' Χρονικών 15:1-18).

[11]  Γιος του βασιλιά Ιωσαφάτ, ο οποίος θανατώθηκε από τον αδερφό του Ιωράμ κατά την ανάληψη της εξουσίας στο βασίλειο του Ιούδα (Β' Χρονικών 21:2,4).

[12]  Δεύτερος γιος του βασιλιά Ιωσαφάτ με το ίδιο όνομα, ο οποίος θανατώθηκε κι αυτός από τον αδερφό του Ιωράμ κατά την ανάληψη της εξουσίας στο βασίλειο του Ιούδα (Β' Χρονικών 21:2,4).

[13]  Αναφέρεται στη μετάφραση του Ν. Βάμβα αντί του Οχοζία, και είναι γραφικό λάθος (Β' Χρονικών 22:6). Το εβραϊκό κείμενο έχει Ιωάχαζ αντί Οχοζία.

[14]  Γιος του Ιεροάμ (Ιωράμ στη μετάφραση ΝΜΒ), εκατόνταρχος, με τον οποίο συνθηκολόγησε ο ιερέας Ιωδαέ (Ιεωϊαδά), με σκοπό να βοηθήσει στην ανατροπή της Γοθολίας και την άνοδο του Ιωάς στην εξουσία (Β' Χρονικών 23:1).

[15]  Γιος του Ωβήδ, έτερος εκατόνταρχος με το ίδιο όνομα, με τον οποίο συνθηκολόγησε ο ιερέας Ιωδαέ (Ιεωϊαδά), με σκοπό να βοηθήσει στην ανατροπή της Γοθολίας και την άνοδο του Ιωάς στην εξουσία (Β' Χρονικών 23:1).

[16]  Ιερέας, ο οποίος επιτίμησε το βασιλιά Οζία (Ουζζία), για την ασέβειά του στο Ναό (Β' Χρονικών 26:16-20).

[17]  Γιος του Ιωνάν (Ιωχανάν), ένας από τους άρχοντες της φυλής Εφραΐμ, επί των ημερών του βασιλιά Άχαζ (Β' Χρονικών 28:12).

[18]  Λευίτης, πατέρας του Ιωήλ, του οποίου ο γιος συμμετείχε στον αγιασμό του Ναού του Θεού, επί Εζεκία (Β' Χρονικών 29:12).

[19]  Γιος του Ιαλελεήλ (Ιαλλελεήλ), ο οποίος συμμετείχε στον αγιασμό του Ναού του Θεού, επί Εζεκία (Β' Χρονικών 29:12).

[20]  Αρχιερέας, επί βασιλείας Εζεκία (Β' Χρονικών 31:10).

[21]  Γιος του Μαασία (Μαασεΐα) και εγγονός του Ανανία, ο οποίος συμμετείχε στην ανοικοδόμηση του τείχους της Ιερουσαλήμ, επί εποχής Νεεμία (Νεεμίας 3:23,24).

[22]  Ένας από τους αρχηγούς  που συνόδευσαν το Ζοροβάβελ, κατά την επιστροφή των αιχμαλώτων Ισραηλιτών, από την Βαβυλώνα στην Ιερουσαλήμ (Νεεμίας 7:7).

[23]  Ένας από τους άντρες που ερμήνευαν το νόμο στο λαό, όταν τον διάβαζε ο Έσδρας (Νεεμίας 8:7).

[24]  Ιερέας, ένας από αυτούς που επισφράγισαν τη Διαθήκη μαζί με το Νεεμία (Νεεμίας 10:2, 12:33).

[25]  Άρχοντας της φυλής Ιούδα. Συμμετείχε στην τελετή εγκαινίων του τείχους της Ιερουσαλήμ (Νεεμίας 12:33).

[26]  Γιος του Ωσαΐα ο οποίος αντιστάθηκε στον προφήτη Ιερεμία, όταν αυτός ανήγγειλε τους λόγους του Κυρίου στο λαό (Ιερεμίας 43:2). Αναφέρεται και ως Ιεζανίας (μετάφραση Ν. Βάμβα, Ιερεμίας 42:1).

[27]  Εβραϊκό όνομα του Αβδέ-νεγώ (Αβέδ-Νεγώ), πριν του το αλλάξει ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ (Δανιήλ 1:6,7,11). Ήταν ένας από τους αιχμαλώτους Ισραηλίτες, ο οποίος κατ' εντολή του βασιλιά της Βαβυλώνας, Ναβουχοδονόσορ, είχε επιλεγεί για να τον υπηρετεί στα ανάκτορα. Ήταν νέος, όμορφος, με μεγάλη μόρφωση και αντίληψη (Δανιήλ 1:1-7) και ένας από τους τρεις φίλους του Δανιήλ. Ο Αζαρίας αρνήθηκε να λατρεύσει το θεό του βασιλιά γι αυτό και ρίχθηκε σε φλεγόμενο καμίνι μαζί με τους δύο άλλους φίλους του, αλλά κανείς δεν έπαθε τίποτα χάρη στην προστασία του Θεού. Για το λόγο αυτό ο Ναβουχοδονόσορ έδωσε εντολή στο λαό να λατρεύει το Θεό των τριών νέων (Σεδράχ, Μισάχ, Αβδέ-νεγώ ή Αβέδ-Νεγώ). Στους ίδιους δόθηκε η διοίκηση περιοχών της Βαβυλώνας. Η ιστορία των τριών νέων καταγράφεται στο βιβλίο του Δανιήλ (κεφ. 3).

 

 

Home | Site Map | E-mail